สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลกาฬสินธุ์ 50 2 3 2 55
2 กาฬสินธุ์พิทยาสัย 46 15 4 2 65
3 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 30 1 2 1 33
4 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 22 4 4 0 30
5 บ้านหนองกุงใหญ่ 19 7 1 0 27
6 หนองพอกวิทยายน 19 1 5 0 25
7 บุญมีวิทยา 18 6 3 4 27
8 คำคาราษฎร์บำรุง 15 4 1 0 20
9 กุดครองวิทยาคาร 15 1 1 0 17
10 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 14 4 0 2 18
11 คำปลาฝาโนนชัย 13 2 2 3 17
12 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 11 8 1 0 20
13 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 11 5 3 0 19
14 สามชัยอุดมวิทย์ 11 3 1 1 15
15 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 10 4 1 0 15
16 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร 10 3 2 3 15
17 ชุมชนนาจารย์วิทยา 10 3 1 3 14
18 ห้วยตูมวิทยาคาร 10 3 1 1 14
19 ถ้ำปลาวิทยายน 10 0 0 0 10
20 ด่านใต้วิทยา 9 4 0 0 13
21 บึงไฮโนนสวางวิทยา 8 3 3 1 14
22 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 8 2 1 0 11
23 นามลวิทยาคาร 8 1 1 0 10
24 อนุบาลทุ่งมน 8 1 0 0 9
25 โนนเมืองวิทยาคาร 8 0 0 0 8
26 บ้านนาวิทยาคม 8 0 0 0 8
27 บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 8 0 0 0 8
28 บ้านม่วงวิทยาคม 7 4 0 0 11
29 บ้านห้วยยาง 7 3 0 0 10
30 สะอาดประชาสรรพ์ 7 1 0 2 8
31 ดงพยุงสงเคราะห์ 7 1 0 2 8
32 โคกเมยประชาพัฒนา 7 1 0 0 8
33 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา 7 0 0 0 7
34 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 7 0 0 0 7
35 แกเปะราษฎร์นิยม 6 5 1 0 12
36 นามนราษฎร์นุเคราะห์ 6 3 2 1 11
37 บ้านหนองกุงน้อย 6 2 3 1 11
38 โคกก่องวิทยา 6 2 1 1 9
39 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 6 2 0 0 8
40 นาสีนวลโสกทรายวิทยา 6 1 3 0 10
41 โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 6 1 2 1 9
42 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 6 1 1 0 8
43 บ้านลาดวิทยาเสริม 6 1 0 0 7
44 กุดลิงวิทยาคม 6 0 0 2 6
45 นาโกวิทยา 5 4 1 1 10
46 สายป่าแดง 5 4 1 0 10
47 หนองแวงเหนือ 5 2 3 1 10
48 ปลาเค้าวิทยาคาร 5 2 1 1 8
49 หนองแคนวิทยา 5 2 1 0 8
50 สหัสขันธ์วิทยาคม 5 2 1 0 8
51 บ้านม่วงวิทยายน 5 2 0 0 7
52 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา 5 1 0 0 6
53 อนุบาลจันทรัตน์ 5 0 0 0 5
54 บึงวิชัยสงเคราะห์ 5 0 0 0 5
55 สิงห์สะอาด 5 0 0 0 5
56 อนุบาลปิยวรรณ 5 0 0 0 5
57 เชียงเครือวิทยาคม 4 2 0 1 6
58 แก่งนาขามสามัคคี 4 1 3 1 8
59 หนองกุงวิทยาคม 4 1 0 0 5
60 คำโพนคำม่วงวิทยา 4 1 0 0 5
61 บ้านคำเม็ก 4 1 0 0 5
62 ชุมชนนามะเขือวิทยา 4 0 0 1 4
63 นิคมลำปาววิทยา 4 0 0 0 4
64 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 3 4 0 1 7
65 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม 3 3 0 1 6
66 ท่าแสงวิทยายน 3 2 1 1 6
67 บ้านหนองช้าง 3 2 1 0 6
68 บ้านหนองกุงกลาง 3 2 0 0 5
69 วัดชัยสุนทร 3 1 1 0 5
70 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 3 1 1 0 5
71 บ้านโคกใส 3 1 0 1 4
72 บ้านหนาดสงเคราะห์ 3 1 0 0 4
73 สองห้องราษฎร์บูรณะ 3 1 0 0 4
74 สะอาดโนนงามวิทยา 3 0 4 1 7
75 นาจำปา 3 0 2 0 5
76 ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 3 0 1 1 4
77 ท่านาจานวิทยา 3 0 1 0 4
78 หัวคูประชาอุทิศ 3 0 0 2 3
79 โคกล่ามวิทยา 3 0 0 1 3
80 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 3 0 0 1 3
81 ดงน้อยสงเคราะห์ 3 0 0 0 3
82 โป่งเชือกศึกษาสถาน 3 0 0 0 3
83 เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 3 0 0 0 3
84 หนองโพนวิทยายน 3 0 0 0 3
85 คำโพนทองราษฎร์นิยม 3 0 0 0 3
86 สำเริงวิทยา 3 0 0 0 3
87 โคกกลางวิทยา 3 0 0 0 3
88 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 2 5 0 0 7
89 คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 2 3 0 0 5
90 บ้านแกวิทยายน 2 2 1 0 5
91 หนองแสงราษฎร์พัฒนา 2 1 2 1 5
92 ชุมชนแก้งคำวิทยา 2 1 1 1 4
93 ปากน้ำราษฎร์บำรุง 2 1 1 1 4
94 บานเย็นศึกษา 2 1 1 0 4
95 ดงน้อยวิทยา 2 1 0 0 3
96 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 2 1 0 0 3
97 บ้านกุดแห่ 2 1 0 0 3
98 บ้านหนองม่วง 2 0 1 0 3
99 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 2 0 1 0 3
100 หนองโพนโนนสมบูรณ์ 2 0 0 2 2
101 ดอนหวายราษฎร์บำรุง 2 0 0 1 2
102 บ้านต้อนวิทยาคาร 2 0 0 1 2
103 โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภุปอ 2 0 0 1 2
104 โนนเมืองประชานุเคราะห์ 2 0 0 0 2
105 คอนเรียบอนุกูล 2 0 0 0 2
106 บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 2 0 0 0 2
107 หามแหโพนทองวิทยาคม 2 0 0 0 2
108 โคกล่ามผดุงวิทย์ 2 0 0 0 2
109 บ้านเหล่าค้อ 2 0 0 0 2
110 สะอาดไชยศรี 2 0 0 0 2
111 เก่าน้อยโนนรังวิทยาคม 2 0 0 0 2
112 ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 1 3 0 0 4
113 บ้านโคกกว้าง 1 2 0 0 3
114 เหล่าหลวงวิทยาคาร 1 1 2 0 4
115 โคกกลางราษฎร์พัฒนา 1 1 1 0 3
116 สะอาดสมศรีวิทยา 1 1 1 0 3
117 หนองทุ่มสงเคราะห์ 1 1 0 1 2
118 สงยางสงเปลือยวิทยาคม 1 1 0 0 2
119 เสมาสามัคคี 1 1 0 0 2
120 โพนสวางพิทยาคม 1 1 0 0 2
121 น้ำจั้นราษฎร์บำรุง 1 1 0 0 2
122 คำประถมนิคมสงเคราะห์ 1 0 1 1 2
123 หนองตุวิทยา 1 0 1 0 2
124 บ้านดอนสนวน 1 0 0 1 1
125 ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 1 0 0 0 1
126 นาคูณวิทยา 1 0 0 0 1
127 บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
128 เขื่อนภูมิพล 1 0 0 0 1
129 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 0 0 0 1
130 โคกสำราญวิทยา 1 0 0 0 1
131 กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 0 0 1
132 คำหุ่งราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
133 คำแคนวิทยา 1 0 0 0 1
134 คำไผ่สงเคราะห์ 1 0 0 0 1
135 ท่าไคร้สามัคคี 1 0 0 0 1
136 บ้านคำเชียงวัน 1 0 0 0 1
137 บ้านสว่าง 1 0 0 0 1
138 หนองแซงวิทยา 1 0 0 0 1
139 หนองแวงประชานุกูล 1 0 0 0 1
140 อนุบาลบุญมีวิทยา 1 0 0 0 1
141 ภูปอวิทยา 0 2 1 1 3
142 บ้านโนนโพธิ์ศรี 0 2 1 0 3
143 แก้งนางราษฎร์บำรุง 0 1 2 0 3
144 หนองบัวราษฎร์นิยม 0 1 0 1 1
145 ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 0 1 0 1 1
146 สามัคคีสำราญวิทย์ 0 1 0 1 1
147 ค้อจารย์วิทยา 0 1 0 0 1
148 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา 0 1 0 0 1
149 บ้านโนนแหลมทอง 0 1 0 0 1
150 กลางหมื่นสงเคราะห์ 0 1 0 0 1
151 ท่าลำดวนประชาบำรุง 0 1 0 0 1
152 บ้านศรีสมบูรณ์ 0 1 0 0 1
153 อนุบาลแสงตะวัน 0 1 0 0 1
154 ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 2 0 2
155 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง 0 0 1 0 1
156 บ้านห้วยแสง 0 0 1 0 1
157 วังสวาทนิคมสงเคราะห์ 0 0 1 0 1
158 หลักเมืองกมลาไสย 0 0 1 0 1
159 อนุบาลสาธิตศึกษา 0 0 1 0 1
160 เชียงเครือวิทยาคม 0 0 0 2 0
161 ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 0 0 0 1 0
162 อนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0
รวม 755 203 102 67 1,060