หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 409 โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 1 2 2
2 350 โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 1 1 1
3 402 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 69 173 106
4 389 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 20 38 26
5 368 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 8 11 8
6 341 โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 0 0 0
7 319 โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 5 13 8
8 287 โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 1 3 2
9 414 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 2 8 4
10 435 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 20 48 35
11 101435 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 2 4 4
12 349 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 5 7 7
13 378 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 3 5 4
14 321 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 20 43 31
15 454 โรงเรียนคำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา 0 0 0
16 276 โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 1 1 1
17 277 โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 0 0 0
18 374 โรงเรียนคำแคนวิทยา 1 1 1
19 351 โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 5 11 9
20 288 โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 3 5 5
21 336 โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 1 1 1
22 320 โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 0 0 0
23 265 โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 1 2 2
24 352 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 18 57 29
25 412 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 5 21 10
26 434 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขา) 0 0 0
27 363 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 14 22 15
28 453 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 4 5 5
29 430 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 4 5 5
30 323 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 18 48 28
31 452 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 5 7 7
32 289 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 15 26 22
33 101289 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 1 1 1
34 348 โรงเรียนดงน้อยวิทยา 9 31 17
35 382 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 0 0 0
36 407 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 3 4 4
37 387 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 11 25 15
38 101387 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 1 2 1
39 373 โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 5 7 5
40 340 โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 0 0 0
41 436 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 6 19 11
42 290 โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 5 7 6
43 417 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 3 7 4
44 291 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 1 1 1
45 395 โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 2 4 4
46 367 โรงเรียนด่านใต้วิทยา 21 42 32
47 376 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 10 19 16
48 313 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 8 18 12
49 432 โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 1 3 2
50 275 โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 0 0 0
51 278 โรงเรียนท่านาจานวิทยา 5 25 12
52 337 โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 1 3 2
53 431 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 8 22 13
54 339 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 7 14 11
55 101339 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 1 2 2
56 338 โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 1 1 1
57 292 โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 7 13 9
58 325 โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 1 2 2
59 326 โรงเรียนนาคอกควาย 0 0 0
60 403 โรงเรียนนาคูณวิทยา 1 1 1
61 457 โรงเรียนนาจำปา 5 19 9
62 429 โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 10 3
63 437 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 12 30 19
64 293 โรงเรียนนามลวิทยาคาร 10 20 15
65 380 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 12 29 21
66 101380 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 1 2 2
67 324 โรงเรียนนาโกวิทยา 11 53 20
68 401 โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 5 15 9
69 285 โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 2 6 4
70 312 โรงเรียนบานเย็นศึกษา 4 20 9
71 345 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 5 7 7
72 294 โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 0 0 0
73 295 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 15 32 23
74 369 โรงเรียนบุญมีวิทยา 31 79 42
75 273 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 3 5 4
76 438 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 1 15 4
77 304 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 5 16 11
78 264 โรงเรียนบ้านจานวิทยา 0 0 0
79 415 โรงเรียนบ้านดอนสนวน 2 3 2
80 282 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 3 4 4
81 280 โรงเรียนบ้านท่างาม 0 0 0
82 281 โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาที่1 บ้านดานเม็ก 0 0 0
83 399 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 9 44 16
84 428 โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 8 17 13
85 439 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 14 28 21
86 318 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 7 21 13
87 297 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 7 27 11
88 347 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ 1 3 2
89 328 โรงเรียนบ้านสว่าง 1 1 1
90 268 โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 5 15 9
91 267 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 15 29 25
92 270 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 29 104 54
93 263 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 6 11 10
94 329 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 3 4 4
95 315 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 4 8 6
96 413 โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 2 12 6
97 262 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 10 18 16
98 353 โรงเรียนบ้านห้วยแสง 1 5 2
99 283 โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 6 24 11
100 406 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 2 4 3
101 440 โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 6 6 6
102 379 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 36 88 55
103 305 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 3 7 6
104 441 โรงเรียนบ้านโคกใส 5 8 5
105 354 โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 1 1 1
106 442 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง 1 3 2
107 426 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 3 11 6
108 330 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 10 16 14
109 301 โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 6 11 8
110 286 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 23 71 42
111 355 โรงเรียนภูปอวิทยา 5 11 7
112 444 โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 0 0 0
113 392 โรงเรียนวังสวาทนิคมสงเคราะห์ 1 2 2
114 342 โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 0 0 0
115 383 โรงเรียนวัดชัยสุนทร 0 0 0
116 411 โรงเรียนวัดชัยสุนทร 5 10 8
117 284 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 2 22 8
118 445 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 9 25 15
119 365 โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 4 10 4
120 331 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 10 23 16
121 356 โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 3 7 5
122 425 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 10 14 13
123 388 โรงเรียนสะอาดไชยศรี 2 16 5
124 266 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 16 30 25
125 370 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 2 2 2
126 393 โรงเรียนสายป่าแดง 11 14 13
127 372 โรงเรียนสำเริงวิทยา 3 8 6
128 443 โรงเรียนสิงห์สะอาด 5 6 6
129 308 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 5 10 8
130 424 โรงเรียนหนองตุวิทยา 2 3 2
131 335 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 3 4 4
132 299 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 4 7 7
133 423 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 7 33 16
134 386 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 26 75 48
135 357 โรงเรียนหนองหัวช้าง 0 0 0
136 397 โรงเรียนหนองแคนวิทยา 8 14 10
137 279 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1 3 2
138 422 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 8 28 12
139 332 โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 1 1 1
140 358 โรงเรียนหนองแวงเหนือ 11 26 18
141 269 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 6 17 9
142 310 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 3 14 8
143 311 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน สาขาฯ 0 0 0
144 390 โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 4 5 5
145 303 โรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย 1 1 1
146 306 โรงเรียนหัวขวาวิทยา 0 0 0
147 396 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 5 7 6
148 300 โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 2 4 4
149 359 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 16 45 27
150 456 โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 0 0 0
151 360 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 19 37 28
152 404 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 64 217 106
153 298 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 10 33 18
154 314 โรงเรียนอนุบาลบานเย็น 0 0 0
155 371 โรงเรียนอนุบาลบุญมีวิทยา 1 3 2
156 316 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ 5 13 9
157 384 โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ 1 0 0
158 344 โรงเรียนอนุบาลสาธิตศึกษา 1 3 2
159 377 โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน 1 3 2
160 421 โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาคม 2 9 5
161 271 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 1 2
162 408 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 4 2 2
163 260 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 7 14 11
164 296 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 30 49 39
165 420 โรงเรียนเสมาสามัคคี 2 2 2
166 333 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 4 7 7
167 366 โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 3 4 3
168 364 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 11 28 19
169 410 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 12 32 20
170 361 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 9 18 13
171 391 โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 3 13 6
172 405 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 3 5 4
173 274 โรงเรียนโคกกลางวิทยา 5 19 8
174 446 โรงเรียนโคกก่องวิทยา 11 21 17
175 343 โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 0 0 0
176 322 โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 0 0 0
177 317 โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 0 0 0
178 419 โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 2 2 2
179 302 โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 4 11 8
180 272 โรงเรียนโคกสำราญวิทยา 1 1 1
181 447 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 10 14 14
182 416 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 8 36 13
183 455 โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 0 0 0
184 451 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 7 11 9
185 346 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 20 53 36
186 362 โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภุปอ 3 5 4
187 327 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 3 14 4
188 448 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 2 12 6
189 418 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 9 15 13
190 307 โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 0 0 0
191 309 โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 0 0 0
192 433 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 5 11 9
193 449 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 2 11 6
194 450 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขา) 0 0 0
195 375 โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 5 20 9
รวม 1214 3049 1920
4969

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]