หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 64 50 87.72% 2 3.51% 3 5.26% 2 3.51% 57
2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 69 46 68.66% 15 22.39% 4 5.97% 2 2.99% 67
3 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 36 30 88.24% 1 2.94% 2 5.88% 1 2.94% 34
4 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 30 22 73.33% 4 13.33% 4 13.33% 0 0% 30
5 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 29 19 70.37% 7 25.93% 1 3.7% 0 0% 27
6 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 26 19 76% 1 4% 5 20% 0 0% 25
7 โรงเรียนบุญมีวิทยา 31 18 58.06% 6 19.35% 3 9.68% 4 12.9% 31
8 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 20 15 75% 4 20% 1 5% 0 0% 20
9 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 20 15 88.24% 1 5.88% 1 5.88% 0 0% 17
10 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 23 14 70% 4 20% 0 0% 2 10% 20
11 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 20 13 65% 2 10% 2 10% 3 15% 20
12 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 20 11 55% 8 40% 1 5% 0 0% 20
13 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 19 11 57.89% 5 26.32% 3 15.79% 0 0% 19
14 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 16 11 68.75% 3 18.75% 1 6.25% 1 6.25% 16
15 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 15 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
16 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 18 10 55.56% 3 16.67% 2 11.11% 3 16.67% 18
17 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 18 10 58.82% 3 17.65% 1 5.88% 3 17.65% 17
18 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 16 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
19 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
20 โรงเรียนด่านใต้วิทยา 21 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
21 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 15 8 53.33% 3 20% 3 20% 1 6.67% 15
22 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
23 โรงเรียนนามลวิทยาคาร 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
24 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
25 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 9 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
26 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 9 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
27 โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
28 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 14 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
29 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
30 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 11 7 70% 1 10% 0 0% 2 20% 10
31 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 10 7 70% 1 10% 0 0% 2 20% 10
32 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
33 โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
34 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
35 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 12 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 0 0% 12
36 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 12 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
37 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 15 6 50% 2 16.67% 3 25% 1 8.33% 12
38 โรงเรียนโคกก่องวิทยา 11 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
39 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
40 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 12 6 60% 1 10% 3 30% 0 0% 10
41 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 10 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
42 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
43 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
44 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 8 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
45 โรงเรียนนาโกวิทยา 11 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
46 โรงเรียนสายป่าแดง 11 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
47 โรงเรียนหนองแวงเหนือ 11 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
48 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 10 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
49 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
50 โรงเรียนหนองแคนวิทยา 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
51 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
52 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
54 โรงเรียนสิงห์สะอาด 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
55 โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
58 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 9 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
59 โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
62 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
63 โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
65 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 14 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
66 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
67 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
68 โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
69 โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
70 โรงเรียนวัดชัยสุนทร 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
71 โรงเรียนบ้านโคกใส 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
72 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 10 3 37.5% 0 0% 4 50% 1 12.5% 8
75 โรงเรียนนาจำปา 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
76 โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
77 โรงเรียนท่านาจานวิทยา 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
78 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
79 โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 6 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
80 โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
81 โรงเรียนโคกกลางวิทยา 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนสำเริงวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 7 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
89 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
90 โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
91 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
92 โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
93 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
94 โรงเรียนบานเย็นศึกษา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
95 โรงเรียนดงน้อยวิทยา 9 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 5 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
100 โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
101 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
102 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
103 โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภุปอ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
104 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนสะอาดไชยศรี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาคม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
115 โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
116 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
117 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
118 โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนเสมาสามัคคี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
123 โรงเรียนหนองตุวิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านดอนสนวน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
125 โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนคำแคนวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนนาคูณวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านสว่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนอนุบาลบุญมีวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนโคกสำราญวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนภูปอวิทยา 5 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
142 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
143 โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
144 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 4 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
145 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 4 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
146 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
147 โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
155 โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านห้วยแสง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
157 โรงเรียนวังสวาทนิคมสงเคราะห์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
158 โรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
159 โรงเรียนอนุบาลสาธิตศึกษา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
160 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 4 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
161 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
162 โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]