ประชาสัมพันธ์

สพป.ขอนแก่น  เขต 5 จัดการแข่งขันกิจกรรม

ครอสเวิร์ด  เอแม็ท  คำคม  และซูโดกุ 

ปีการศึกษา  2557 วันที่ 24 เมษายน 2558 

ณ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร

หมายเหตุ : การเข้าร่วมแข่งขันแต่ละรายการ

ให้โรงเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในการแข่งขันด้วย

วันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 15:19 น.