หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 15 28 20
2 001 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 31 53 42
3 006 โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ 13 23 17
4 007 โรงเรียนชีพอนุสรณ์ 11 21 17
5 008 โรงเรียนชุมชนชุมแพ 14 34 16
6 012 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 54 106 75
7 013 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 9 18 13
8 011 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 25 76 32
9 015 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 9 70 21
10 016 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 29 54 40
11 017 โรงเรียนชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี 0 0 0
12 009 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 26 110 50
13 014 โรงเรียนชุมชนไผ่กุดหินท่าเดื่อ 1 3 2
14 018 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 12 38 22
15 022 โรงเรียนท่ากุญชร 7 16 9
16 023 โรงเรียนท่าศาลาวิทยา 9 14 13
17 026 โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน 14 35 25
18 027 โรงเรียนนาฝายวิทยา 16 23 21
19 028 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 21 37 30
20 029 โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 28 90 54
21 094 โรงเรียนนาหว้านาเจริญ 4 7 5
22 036 โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 16 45 25
23 037 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 5 7 6
24 038 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 18 29 20
25 041 โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร 1 3 1
26 042 โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 14 30 16
27 043 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 31 78 47
28 044 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 3 7 5
29 045 โรงเรียนบ้านกุดเลา 12 24 16
30 040 โรงเรียนบ้านกุดแคน 8 32 17
31 039 โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ 8 34 18
32 047 โรงเรียนบ้านขนวน 9 19 13
33 046 โรงเรียนบ้านขนวนนคร 14 35 24
34 048 โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา 8 10 10
35 049 โรงเรียนบ้านขามป้อม 2 4 2
36 052 โรงเรียนบ้านคำใหญ่ 5 13 9
37 053 โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ 1 1 1
38 051 โรงเรียนบ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) 3 5 5
39 068 โรงเรียนบ้านชุมแพ 23 50 29
40 070 โรงเรียนบ้านซำจำปา 14 29 22
41 071 โรงเรียนบ้านซำภูทอง 3 10 6
42 072 โรงเรียนบ้านซำยาง 13 35 20
43 075 โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว 0 0 0
44 074 โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ 3 11 6
45 073 โรงเรียนบ้านดอนแขม 21 48 32
46 076 โรงเรียนบ้านดินดำวังชัยวิทยา 13 26 22
47 078 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 1 2 2
48 079 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 38 98 53
49 082 โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู 4 8 7
50 080 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 0 0 0
51 081 โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 0 0 0
52 083 โรงเรียนบ้านธาตุ 13 27 14
53 084 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 29 79 49
54 110084 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 1 1
55 085 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 5 15 6
56 086 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 3 9 5
57 087 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 22 41 30
58 088 โรงเรียนบ้านนาดี 35 80 50
59 089 โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ 0 0 0
60 093 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 5 44 12
61 095 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1 3 2
62 096 โรงเรียนบ้านนาอุดม 10 14 13
63 090 โรงเรียนบ้านนาเปือย 0 0 0
64 091 โรงเรียนบ้านนาเพียง 8 16 11
65 092 โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 16 43 25
66 119 โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ 7 11 8
67 120 โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 7 19 11
68 122 โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง 0 0 0
69 121 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 21 34 32
70 123 โรงเรียนบ้านป่าน 3 3 3
71 124 โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว 0 0 0
72 127 โรงเรียนบ้านผาขาม 10 16 13
73 128 โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง 0 0 0
74 129 โรงเรียนบ้านฝางน้อย 0 0 0
75 130 โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ 1 2 1
76 131 โรงเรียนบ้านพระบาท 4 12 7
77 134 โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 15 37 28
78 135 โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า 2 4 2
79 138 โรงเรียนบ้านยอดห้วย 6 28 11
80 139 โรงเรียนบ้านยางคำ 45 120 51
81 141 โรงเรียนบ้านร่องสมอ 3 9 6
82 140 โรงเรียนบ้านร่องแซง 5 9 7
83 145 โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 1 1 1
84 144 โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 5 12 7
85 146 โรงเรียนบ้านวังยาว 54 123 91
86 147 โรงเรียนบ้านวังสวาบ 9 26 11
87 148 โรงเรียนบ้านศรีสุข 11 29 17
88 149 โรงเรียนบ้านศาลาดิน 1 1 1
89 150 โรงเรียนบ้านสงเปือย 0 0 0
90 151 โรงเรียนบ้านสระพังข่า 2 5 4
91 152 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 3 4 3
92 153 โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง 4 13 8
93 154 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง 7 13 10
94 155 โรงเรียนบ้านสองคอน 2 4 3
95 157 โรงเรียนบ้านสะอาด 22 49 36
96 156 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 0 0 0
97 158 โรงเรียนบ้านสันติสุข 14 30 21
98 159 โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 9 20 11
99 160 โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง 0 0 0
100 161 โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 6 12 8
101 162 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 2 4 2
102 167 โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร 0 0 0
103 168 โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน 13 19 13
104 169 โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 1 3 2
105 170 โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา 1 2 2
106 172 โรงเรียนบ้านหนองขาม 5 11 8
107 176 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 4 10 5
108 177 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา 9 29 15
109 179 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 9 22 14
110 178 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 7 21 11
111 180 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 6 6 6
112 182 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 18 35 24
113 181 โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 9 22 16
114 185 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 8 4
115 184 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 29 48 40
116 186 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 3 4 4
117 187 โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 10 26 16
118 190 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 3 8 4
119 191 โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา 7 18 12
120 194 โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 0 0 0
121 195 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 2 2 2
122 197 โรงเรียนบ้านหนองศาลา 14 23 18
123 198 โรงเรียนบ้านหนองสระ 0 0 0
124 199 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 2 7 2
125 202 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 3 6 5
126 203 โรงเรียนบ้านหนองหนามแท่ง 0 0 0
127 204 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ 3 15 6
128 205 โรงเรียนบ้านหนองหอย 8 14 11
129 173 โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 5 7 5
130 174 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 11 15 11
131 193 โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 5 9 8
132 200 โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 10 10 10
133 175 โรงเรียนบ้านหนองแดง 16 34 25
134 196 โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา 4 9 7
135 201 โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี 0 0 0
136 171 โรงเรียนบ้านหนองโก 3 9 5
137 183 โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 11 27 19
138 270 โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 0 0 0
139 192 โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด 0 0 0
140 188 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 18 72 35
141 189 โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี 15 22 21
142 208 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 0 0 0
143 206 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 41 96 54
144 207 โรงเรียนบ้านหนองไฮประชารัฐ 2 2 2
145 218 โรงเรียนบ้านหว้า 44 88 65
146 217 โรงเรียนบ้านหว้าทอง 4 11 7
147 219 โรงเรียนบ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 5 14 8
148 220 โรงเรียนบ้านหัน 1 2 1
149 221 โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 15 42 25
150 222 โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง 4 7 5
151 213 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 3 3 3
152 223 โรงเรียนบ้านหัวภู 1 1 1
153 224 โรงเรียนบ้านหาด 8 22 13
154 225 โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ 13 22 18
155 209 โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 5 9 8
156 210 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1 1 1
157 211 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 4 8 5
158 212 โรงเรียนบ้านห้วยบง 5 14 8
159 214 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 4 8 7
160 216 โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 9 21 16
161 231 โรงเรียนบ้านอาจสามารถ 4 10 8
162 230 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 16 29 23
163 050 โรงเรียนบ้านเขาวง 9 20 13
164 137 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 16 38 17
165 136 โรงเรียนบ้านเม็ง 15 21 18
166 142 โรงเรียนบ้านเรือ 11 34 17
167 143 โรงเรียนบ้านเลิงแสง 2 2 2
168 226 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 4 11 8
169 227 โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์ 0 0 0
170 077 โรงเรียนบ้านแดง 9 18 14
171 228 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ 15 46 21
172 054 โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 7 9 8
173 055 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน 4 8 5
174 056 โรงเรียนบ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ 4 7 5
175 057 โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย 2 3 3
176 058 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 5 9 6
177 059 โรงเรียนบ้านโคกม่วง 4 8 4
178 061 โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 16 24 19
179 062 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 0 0 0
180 063 โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 18 29 22
181 066 โรงเรียนบ้านโคกสูง 23 47 31
182 065 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 4 13 4
183 064 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล 4 6 6
184 060 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) 23 52 33
185 010 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 0 0 0
186 097 โรงเรียนบ้านโนนกระเดา 0 0 0
187 099 โรงเรียนบ้านโนนคอม 11 23 18
188 101 โรงเรียนบ้านโนนงาม 1 10 3
189 100 โรงเรียนบ้านโนนงามศึกษา 13 23 17
190 102 โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 7 19 10
191 103 โรงเรียนบ้านโนนชาติ 0 0 0
192 104 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 6 8 8
193 107 โรงเรียนบ้านโนนทอง 54 145 74
194 106 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง 0 0 0
195 105 โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 3 6 5
196 108 โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 24 54 35
197 109 โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ 9 20 11
198 111 โรงเรียนบ้านโนนลาน 2 2 2
199 112 โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ 12 23 19
200 113 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 4 6 5
201 114 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 9 14 9
202 115 โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง 6 6 6
203 116 โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 2 2 2
204 118 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 3 6 3
205 117 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง 0 0 0
206 098 โรงเรียนบ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 5 44 12
207 110 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 2 10 4
208 126 โรงเรียนบ้านโป่งเอียด 1 2 2
209 125 โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง 3 6 3
210 133 โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา 3 5 3
211 163 โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี 1 3 2
212 165 โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 5 17 11
213 166 โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 5 8 6
214 164 โรงเรียนบ้านโสกเชือก 0 0 0
215 229 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 40 146 71
216 110229 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 3 6 6
217 067 โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 6 12 7
218 069 โรงเรียนบ้านไชยสอ 10 17 16
219 232 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 25 51 38
220 235 โรงเรียนภูห่านศึกษา 19 34 27
221 234 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 20 28 27
222 271 โรงเรียนวรวิมลศึกษา 4 13 4
223 236 โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 2 6 4
224 237 โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 12 26 13
225 238 โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 4 5 5
226 239 โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ 2 9 5
227 243 โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม 1 2 1
228 244 โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 41 101 66
229 110244 โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 4 6 6
230 246 โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 11 33 16
231 245 โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 18 50 32
232 247 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 22 53 32
233 248 โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 6 15 9
234 249 โรงเรียนหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 7 18 13
235 252 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 17 32 20
236 253 โรงเรียนหนองลุมพุกบุ่งแสง 2 3 3
237 257 โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 5 10 8
238 256 โรงเรียนหนองหว้าโพนศิลา 6 16 8
239 258 โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 11 34 13
240 254 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 7 20 11
241 255 โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 12 40 18
242 259 โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา 13 33 19
243 251 โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ 2 5 3
244 250 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 29 60 36
245 260 โรงเรียนห้วยชันวิทยา 6 16 11
246 265 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 33 59 47
247 268 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 13 55 22
248 277 โรงเรียนอินทรวิทยา 1 1 1
249 269 โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 16 28 19
250 025 โรงเรียนเทศบาลหนองแก 0 0 0
251 261 โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว 2 2 2
252 240 โรงเรียนแสงบัวทอง 0 0 0
253 003 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 31 111 59
254 004 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 17 37 21
255 005 โรงเรียนโคกสูงสำราญ 0 0 0
256 030 โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 14 40 23
257 031 โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา 9 22 16
258 032 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 3 10 6
259 033 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 34 60 51
260 034 โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว 2 7 4
261 035 โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 20 67 30
262 233 โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 2 3 2
263 132 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 6 27 12
264 242 โรงเรียนโสกห้างศึกษา 13 35 22
265 241 โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม 6 9 9
266 021 โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 8 21 15
267 019 โรงเรียนชุมแพวิทยา 3 13 3
268 289 โรงเรียนพิชาภรณ์ 1 1 1
269 285 โรงเรียนรักเรียนพิทยา 5 12 6
270 273 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ 7 29 10
271 263 โรงเรียนอนุบาลถนอมจิตร 5 22 7
272 264 โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์ 0 0 0
273 314 โรงเรียนอนุบาลนันทพร 2 0 0 0
274 286 โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเรียน 0 0 0
275 274 โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน 0 0 0
276 292 โรงเรียนอนุบาลพรชิตา 1 1 1
277 291 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ 0 0 0
278 315 โรงเรียนอนุบาลพัฒนาเด็กศรีวิสุทธิ์ 0 0 0
279 266 โรงเรียนอนุบาลรวมฤทัย 4 19 8
280 267 โรงเรียนอนุบาลศุภมน 5 40 6
281 293 โรงเรียนอนุบาลสิริยากร 0 0 0
282 272 โรงเรียนอนุบาลสุดรัก 9 30 16
283 280 โรงเรียนอนุบาลอภิรดี 0 0 0
284 287 โรงเรียนอนุบาลอินทร 0 0 0
285 278 โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย 12 12 12
286 290 โรงเรียนอนุบาลเพชรลดา 4 8 4
287 262 โรงเรียนอนุบาลแก้วใจ 0 0 0
288 020 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม 1 1 1
289 316 โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา 2 2 2
290 215 โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 0 0 0
291 024 โรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1 3 2
292 317 โรงเรียนเทศบาลหนองแก 2 5 3
รวม 2570 6113 3771
9884

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]