หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายชุมแพ

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ลานสนามฟุตซอล 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
-
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ลานสนามฟุตซอล 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
-
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
-
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]