หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายชุมแพ

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร เวทีเล็กโรงอาหาร 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร เวทีเล็กโรงอาหาร 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร เวทีเล็กโรงอาหาร 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 1-3 (หน้าอาคาร 1) 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 4-6 (หน้าอาคาร 1) 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 7-9 (หน้าอาคาร 1) 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 611-612 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
9.00-16.00 ลำดับ 1-8 ห้อง 611 และ ลำดับ 9-17 ห้อง 612
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 613-614 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 8 - 17
9.00-16.00 ลำดับ 1-8 ห้อง 613 และ ลำดับ 9-17 ห้อง 614
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร เวทีใหญ่ อาคารหอประชุม 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร เวทีใหญ่ อาคารหอประชุม 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411-412 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
9.00-16.00 ลำดับ 1-8 ห้อง 411 และ ลำดับ 9-17 ห้อง 412
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413-414 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
9.00-16.00 ลำดับ 1-8 ห้อง 413 และ ลำดับ 9-17 ห้อง 414
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511-512 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
9.00-16.00 ลำดับ 1-8 ห้อง 511 และ ลำดับ 9-17 ห้อง 512
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721-722 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
9.00-16.00 ลำดับ 1-8 ห้อง 721 และ ลำดับ 9-17 ห้อง 722
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 723-724 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
9.00-16.00 ลำดับ 1-8 ห้อง 723 และ ลำดับ 9-17 ห้อง 724
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 711,714 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
9.00-16.00 ลำดับ 1-8 ห้อง 711 และ ลำดับ 9-17 ห้อง 714
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ุ621-624 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 4

9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 6 - 9

9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 10 - 13

9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 14 - 17
9.00-16.00 ลำดับ 1-4 ห้อง 621, ลำดับ 6-9 ห้อง 622, ลำดับ 10-13 ห้อง 623 และ ลำดับ 14-17 ห้อง 624


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]