หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายชุมแพ

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
9.00-16.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
-
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 10-12 (หน้าเสาธง) 9 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 13-15 (หน้าเสาธง) 9 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 16-18 (หน้าเสาธง) 9 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 19-21 (หน้าเสาธง) 9 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวตอร์ 6 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวตอร์ 7 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]