หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายชุมแพ

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 218 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
08.00-16.30
-
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 218 6 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
08.00-16.30
-
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต๊นท์หลังที่ 28-30 (หน้าอาคาร2) 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
08.00-16.30
-
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชุมแพ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2/5 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
-
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชุมแพ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2/5 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
-
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง คอม 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
-
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง คอม 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
-
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
-
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
-
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านชุมแพ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2/5 7 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
-
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 218 7 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
08.00-16.30
-
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 218 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
08.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]