หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา โรงอาหาร 8 ต.ค. 2557 09.00
-
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา โรงอาหาร 8 ต.ค. 2557 09.00
-
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา โรงอาหาร 9 ต.ค. 2557 09.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ห้อง ดนตรี 8 ต.ค. 2557 09.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ห้อง ดนตรี 8 ต.ค. 2557 09.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ห้อง ดนตรี 9 ต.ค. 2557 09.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา โรงอาหาร 9 ต.ค. 2557 09.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา โรงอาหาร 9 ต.ค. 2557 09.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 2 ห้อง 221-222 8 ต.ค. 2557 09.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 6 ห้อง 623-624 8 ต.ค. 2557 09.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 6 ห้อง 622-624 9 ต.ค. 2557 09.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 7 ห้อง 721-722 9 ต.ค. 2557 09.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา โรงอาหาร 8 ต.ค. 2557 09.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา โรงอาหาร 8 ต.ค. 2557 09.00
-
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา โรงอาหาร 9 ต.ค. 2557 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]