หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 หอประชุม 72 ปี ดร.มังกร-ประภา ภักดิ์โพธิ์ 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00 ย้ายไปแข่งที่ สพป.ขอนแก่น เขต 1
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 หอประชุม 72 ปี ดร.มังกร-ประภา ภักดิ์โพธิ์ 10 ต.ค. 2557 09.00-15.00 ย้ายไปแข่งที่ สพป.ขอนแก่น เขต 1
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 ลานหน้าหอประชุม 72 ปี ดร.มังกร-ประภา ภักดิ์โพธิ์ 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00 ย้ายไปแข่งที่ สพป.ขอนแก่น เขต 1
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 ลานหน้าหอประชุม 72 ปี ดร.มังกร-ประภา ภักดิ์โพธิ์ 10 ต.ค. 2557 09.00-15.00 ย้ายไปแข่งที่ สพป.ขอนแก่น เขต 1


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]