หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนสนามบิน สวนป่าค่ายลูกเสือแก่นนคร 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00 ค่ายลูกเสือแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน สนาม1 ค่ายลูกเสือแก่นนคร 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00 ค่ายลูกเสือแก่นแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน สนาม1 ค่ายลูกเสือแก่นนคร 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00 ค่ายลูกเสือแก่นแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1-6/2 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 9 ต.ค. 2557 13.00-16.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
-
กิจกรรมแข่งขันส่วนกลาง "ระดับประเทศ"
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
-
กิจกรรมแข่งขันส่วนกลาง "ระดับประเทศ"
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
-
กิจกรรมแข่งขันส่วนกลาง
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
-
กิจกรรมแข่งขันส่วนกลาง "ระดับประเทศ"
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
-
กิจกรรมแข่งขันส่วนกลาง "ระดับประเทศ"
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
-
กิจกรรมแข่งขันส่วนกลาง "ระดับประเทศ"
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
-
กิจกรรมแข่งขันส่วนกลาง "ระดับประเทศ"
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
-
กิจกรรมแข่งขันส่วนกลาง "ระดับประเทศ"


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]