การแก้ไขรายชื่อ นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ระดับภาค

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูผู้ฝึกสอน

         การแก้ไขรายชื่อครูผู้ฝึกสอน นักเรียที่เข้าแข่งขันหลังจากที่ เขตพื้นที่ได้โอนข้อมูลไปแล้ว  ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อนักเรียน  ครูผู้ฝึกสอนผิด ส่งรายชื่อ นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ระบุกิจกรรมที่แข่งขัน มายังกลุ่มนิเทศติดตาม ฯ โดยด่วน ภายในวันที่ 24  พ.ย. 57 ซึ่งทางเขตพื้นท่ีจะนำส่งรายชื่อไปยัง สพป.สกลนคร เขต 1 ต่อ ไป หลังจากนี้ไป จะต้องแก้ไขประกาศของสพฐ. เรื่องการเปลี่ยนตัวตามเกณฑ์ที่กำหนด cryingblushsurprisesmiley สอบถาม โทร 0864697984  และ0982533848

วันศุกร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11:47 น.