การแข่งขันหุ่นยนต์ และนักบินน้อย

เรียน  คุณครููผู้ฝึกสอน   กิจกรรมหุ่นยนต์  และนักบินน้อยกำหนดแข่งขันวันที่  14  พฤศจิกายน  2557  ณ  อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) เวลา 09.00 - 16.30 นcooldevilfrownsurprise

วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 05:58 น.