แจ้งกำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรมลูกเสือ 16 ก.ย.57
เรียน  โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ
           กำหนดแข่งขัน วันที่  16  กันยายน 2557 เวลา 09.00 น เป็นต้นไป  ณ  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ
วันจันทร์ ที่ 08 กันยายน 2557 เวลา 13:05 น.