แจ้งกำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรมท้องถิ่น
เรียน โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
          กำหนดแข่งขัน วันที่ 8 กันยายน 2557  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วันจันทร์ ที่ 08 กันยายน 2557 เวลา 07:38 น.