แจ้งกำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 13 - 14 และ 16 กันยายน 57
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง     
                ตามที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3  กำหนดการแข่งขัน ระหว่างวันที่  21 - 24 , 30-31 สิงหาคม  และ 1,6-8  กันยายน  2557  นั้น  เนื่องจาก วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 สพฐ.แจ้งให้ สพป. จัดอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด  และวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 เป็นวันเลือกตั้ง อกคศ.เขตพื้นที่ทั่วประเทศ  จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการแข่งขัน  ดังนี้   1)กิจกรรมในวันที่ 6  เลื่อนเป็นวันที่  13 กันยายน    2)  กิจกรรมวันที่ 7 กันยายน  เลื่อนไปเป็นวันที่  14  กันยายน  ส่วนกิจกิจกรรมลูกเสือ แข่งขันวันท่ี 16 กันยายน  2557    3) กิจกรรม เล่าเรื่องประกอบท่าทาง และ วาดภาพระบายสี ของปฐมวัย เลื่่อนจากวันที่ 7  กันยายน  เป็นวันที่ 8 กันยายน  2557


วันจันทร์ ที่ 01 กันยายน 2557 เวลา 11:14 น.