แจ้งเลื่อนการแข่งขัน กิจกรรมที่แข่งในวันที่ 6 และ 7 กันยายน 2557
เรียน  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
         ตามที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กำหนดการแข่งขัน ระหว่างวันที่  21 - 24 , 30-31 สิงหาคม  และ 1,6-8 กันยายน  2557  นั้น  เนื่องจาก วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 สพฐ.แจ้งให้ สพป. จัดอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด  และวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 เป็นวันเลือกตั้ง อกคศ.เขตพื้นที่ทั่วประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการแข่งขัน กิจกรรมในวันที่ 6 และ 7 กันยายน 2557  อออกไป  กิจกรรม เล่าเรื่องประกอบท่าทาง และ วาดภาพระบายสี ของปฐมวัย เลื่่อนจากวันที่ 7  กันยายน  เป็นวันที่ 8 กันยายน  2557   ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
วันพุธ ที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 15:32 น.