การแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น ปีการศึกษา 2557
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
          สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กำหนดตารางการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น วันที่  8  กันยายน 2557 สถานที่ และเวลาการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบต่อไป
วันจันทร์ ที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 15:33 น.