ประกาศผลการแข่งขัน
ประกาศผลการแข่งขัน แล้วนะค่ะอย่างไม่เป็นทางการ  กรณีที่โรงเรียนที่ได้รับเหรียรญรางวัลแล้วไม่มีชื่อนักเรียน หรือครูผู้ฝึกสอน  ให้โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียน  ครู  ที่ถูกต้องส่งมาที่กลุ่มนิเทศติดตามฯ โดยด่วน กรณีผลคะแนนไม่ถูกต้องโทรแจ้ง ศน.บุญยกร  ประกอบวรการ  โทร 0864697984 หรือ ศึกษานิเทศรับผิดชอบกลุ่มาสาระ ขอบคุณค่ะ
วันอาทิตย์ ที่ 24 สิงหาคม 2557 เวลา 11:30 น.