แจ้งโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและห้องสอบกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ วันเสาร์ที่ 13 ก.ย.57
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์แข่งขันวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เครือข่ายและโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและห้องสอบโดยก๊อปลิ๊งนี้ https://drive.google.com/file/d/0B4d6JeK3be_sT0lQUUJvN0VHa2s/edit?usp=sharing ไปวางที่ URL แล้วดาวน์โหลด หรือดาวน์โหลดใน e-filing เขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (สำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีชื่อ(ตามโควต้า)ให้มาเพิ่มได้ที่หน้าห้องสอบหรือส่งข้อมูลทาง e-filing โดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมขยายโอกาสตัวแทนโรงเรียนละ 2 คน) ศน.พัทธนันท์ ผู้ประสาน (ตรวจสอบรายชื่อกรรมการได้ทางระบบ e-filing กรรมการประชุมวันเสาร์ที่ 13 ก.ย.57 เวลา 08.00น. ห้องประชุมชาลีเครือ)
วันพฤหัสบดี ที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 13:27 น.