การพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน
  สามารถเข้าพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนเข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนได้แล้วนะค่ะ  โดยเข้าพิมพ์จากโปรแกรมการแข่งขันพิมพ์จาหน้าหลักของโปรแกรมทางด้านซ้ายมือ  "คลิกที่พิมพ์บัตรประจำตัว" โดยไม่ต้องใช้รหัส ค่ะ ได้ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป
วันพุธ ที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 20:25 น.