หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี 7 7 6
2 006 โรงเรียนจอมแก้ววิทยา 12 30 17
3 007 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 84 181 104
4 008 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 32 49 44
5 009 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 63 116 90
6 014 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 29 42 37
7 015 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 62 130 89
8 016 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 74 155 94
9 017 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ 20 29 20
10 013 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 57 117 76
11 018 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 52 173 85
12 019 โรงเรียนซับถาวรพัฒนา 2 3 3
13 020 โรงเรียนซับมงคลวิทยา 55 124 76
14 029 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 68 122 86
15 239 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม(อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์) 6 6 6
16 030 โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา 12 36 19
17 031 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 44 120 68
18 213 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 44 116 74
19 032 โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 6 13 8
20 034 โรงเรียนบ้านกุดตาลาด 5 5 5
21 035 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 18 39 19
22 033 โรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคี 1 0 0
23 036 โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 8 20 11
24 039 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 21 32 21
25 040 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 29 48 35
26 056 โรงเรียนบ้านงิ้ว 39 70 45
27 057 โรงเรียนบ้านจาน (นิเทศอุปถัมภ์) 1 2 2
28 059 โรงเรียนบ้านช่องสำราญ 3 3 3
29 062 โรงเรียนบ้านซับยาง 3 31 10
30 063 โรงเรียนบ้านซับหมี 2 3 3
31 060 โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข 8 19 11
32 064 โรงเรียนบ้านซับใหม่ 28 44 27
33 061 โรงเรียนบ้านซับไทร 1 5 2
34 065 โรงเรียนบ้านดงลาน 4 8 4
35 066 โรงเรียนบ้านดอนกอก 22 52 21
36 067 โรงเรียนบ้านดอนละนาม 6 6 6
37 069 โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 10 19 12
38 073 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 22 42 29
39 074 โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ 17 37 24
40 075 โรงเรียนบ้านตาล 21 39 26
41 076 โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา 4 8 6
42 086 โรงเรียนบ้านทามจาน 8 14 9
43 088 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา 9 13 9
44 078 โรงเรียนบ้านท่ากูบ 67 115 81
45 245 โรงเรียนบ้านท่ากูบ(อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์) 7 7 6
46 079 โรงเรียนบ้านท่าชวน 2 7 1
47 087 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 1 1 1
48 080 โรงเรียนบ้านท่าแตง 4 6 5
49 085 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 103 223 132
50 081 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 1 1 1
51 253 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง(คิดเลขเร็ว ป.6) 1 0 0
52 094 โรงเรียนบ้านนา 10 20 14
53 093 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 44 87 52
54 092 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 0 0 0
55 091 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 0 0 0
56 095 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 12 15 13
57 104 โรงเรียนบ้านบะเสียว 10 16 14
58 106 โรงเรียนบ้านบุฉนวน 19 30 21
59 105 โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 10 17 12
60 110 โรงเรียนบ้านประดู่งาม 18 33 21
61 252 โรงเรียนบ้านประดู่งาม(คิดเลขเร็ว ป.6) 1 0 0
62 111 โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 14 33 18
63 112 โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว 3 3 3
64 119 โรงเรียนบ้านพลับ (มีราษฎร์บำรุง) 11 17 11
65 120 โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 25 57 34
66 122 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 58 117 70
67 242 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก(การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์และคิดเลขเร็ว) 13 17 12
68 123 โรงเรียนบ้านยางเครือ 2 4 3
69 125 โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 23 38 23
70 124 โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 0 0 0
71 126 โรงเรียนบ้านร่วมมิตร 20 19 19
72 127 โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 8 18 15
73 129 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 34 62 45
74 130 โรงเรียนบ้านละหานค่าย 19 36 23
75 133 โรงเรียนบ้านวังกะทะ 44 70 55
76 132 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 0 0 0
77 134 โรงเรียนบ้านวังกุง 5 8 6
78 136 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 5 10 8
79 135 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก สาขาซับสายอออุปถัมภ์ 0 0 0
80 137 โรงเรียนบ้านวังคมคาย 17 56 28
81 138 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 48 102 52
82 139 โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 21 32 22
83 142 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 65 110 93
84 240 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ (คณิตคิดเร็ว ป.1) 2 2 1
85 141 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาบ้านวังบายศรี 1 2 2
86 140 โรงเรียนบ้านวังตาเทพ 7 19 8
87 143 โรงเรียนบ้านวังพง 3 4 4
88 144 โรงเรียนบ้านวังมน 8 8 7
89 146 โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง 6 13 9
90 147 โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 29 44 32
91 145 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 24 34 26
92 148 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 47 116 76
93 150 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 8 24 15
94 151 โรงเรียนบ้านสะพานยาว 51 78 63
95 152 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 37 87 55
96 153 โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 19 29 26
97 155 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 24 41 22
98 154 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 1 0 0
99 157 โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง 22 73 37
100 156 โรงเรียนบ้านสำโรงโคก 13 30 18
101 149 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 47 61 47
102 163 โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว 13 19 13
103 164 โรงเรียนบ้านหนองขาม 8 12 11
104 166 โรงเรียนบ้านหนองจะบก 32 59 36
105 167 โรงเรียนบ้านหนองจาน 5 9 7
106 169 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 96 223 141
107 170 โรงเรียนบ้านหนองดง 7 10 10
108 171 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 37 62 50
109 173 โรงเรียนบ้านหนองตอ 13 29 21
110 175 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 21 64 37
111 174 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 55 102 72
112 176 โรงเรียนบ้านหนองตานา 10 18 14
113 177 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 7 10 6
114 178 โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 3 3 3
115 179 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 13 28 15
116 180 โรงเรียนบ้านหนองผักชี 28 53 38
117 181 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 16 16 16
118 186 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 39 107 60
119 184 โรงเรียนบ้านหนองม่วง(ระเหว) 13 23 17
120 187 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 23 37 30
121 188 โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 17 14 15
122 190 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 22 29 24
123 247 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก(คิดเลขเร็ว) 2 2 1
124 192 โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ 2 2 2
125 165 โรงเรียนบ้านหนองแขม 18 29 21
126 168 โรงเรียนบ้านหนองโจด 10 13 13
127 172 โรงเรียนบ้านหนองโดน 4 6 6
128 189 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 18 13
129 191 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 19 36 25
130 182 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 5 7 5
131 193 โรงเรียนบ้านหลักศิลา 0 0 0
132 194 โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว 3 7 3
133 204 โรงเรียนบ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์" 25 38 28
134 244 โรงเรียนบ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์"(อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์) 3 3 3
135 207 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 32 64 38
136 206 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 19 56 30
137 208 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 4 5 5
138 199 โรงเรียนบ้านห้วย 6 11 10
139 196 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2 18 5
140 197 โรงเรียนบ้านห้วยบง 2 4 2
141 198 โรงเรียนบ้านห้วยฝรั่ง 0 0 0
142 200 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 15 22 22
143 202 โรงเรียนบ้านห้วยยางดี 16 17 17
144 195 โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ 4 9 7
145 203 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 0 0 0
146 037 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 41 69 51
147 041 โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น 4 7 6
148 068 โรงเรียนบ้านเดื่อ 4 4 4
149 089 โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 2 2 2
150 158 โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 7 10 7
151 159 โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง 16 31 19
152 058 โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ 3 6 3
153 038 โรงเรียนบ้านโกรกกุลา 24 46 33
154 042 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 24 30 27
155 043 โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 30 58 38
156 049 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 18 29 27
157 052 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 12 17 12
158 051 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ระเหว) 34 40 36
159 050 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(เทพสถิต) 15 36 18
160 046 โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง 12 28 16
161 047 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 29 36 33
162 053 โรงเรียนบ้านโคกแสว 12 19 17
163 045 โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 29 48 37
164 044 โรงเรียนบ้านโคกไค 8 50 12
165 096 โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 44 76 52
166 097 โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 31 51 42
167 099 โรงเรียนบ้านโนนฝาย 2 4 4
168 100 โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม 27 71 40
169 101 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 9 10 10
170 102 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 5 11 6
171 103 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 22 29 24
172 098 โรงเรียนบ้านโนนเชือก 44 92 55
173 118 โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย 9 8 8
174 114 โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 48 74 60
175 117 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 39 63 44
176 243 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 2 3 3 3
177 116 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 15 20 17
178 113 โรงเรียนบ้านโป่งเกต 5 5 5
179 160 โรงเรียนบ้านโสกคร้อ 15 17 16
180 161 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 34 69 43
181 162 โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก 8 9 9
182 210 โรงเรียนบ้านใหม่นาดี 19 37 28
183 212 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 7 7 5
184 090 โรงเรียนบ้านไทรงาม 22 31 22
185 128 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 72 148 88
186 214 โรงเรียนปากจาบวิทยา 44 84 62
187 215 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 8 14 7
188 221 โรงเรียนรังงามวิทยา 18 30 21
189 220 โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 62 116 77
190 222 โรงเรียนวังกะอาม 5 7 5
191 223 โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ 3 5 3
192 224 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 34 67 39
193 226 โรงเรียนหนองกกสามัคคี 13 26 19
194 227 โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 10 19 13
195 228 โรงเรียนหัวสระวิทยา 49 135 69
196 229 โรงเรียนหินตั้งพิทยากร 4 11 6
197 230 โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 35 58 44
198 231 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) 2 8 3
199 232 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 70 155 99
200 254 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต(คิดเลขเร็ว ป.5) 0 0 0
201 251 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต(คิดเลขเร็ว ป.6) 1 0 0
202 241 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต(คิดเลขเร็ว) 10 10 9
203 002 โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ 8 13 11
204 005 โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย 6 6 6
205 238 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 17 25 21
206 003 โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 34 72 38
207 004 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 64 147 101
208 216 โรงเรียนโป่งขุนเพชร 40 56 47
209 217 โรงเรียนมงคลศึกษา 16 32 16
210 218 โรงเรียนมะนะศึกษา 40 62 42
211 219 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา 17 27 19
212 225 โรงเรียนศรีเทพบาล 24 66 25
213 234 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ 3 5 3
214 235 โรงเรียนอนุบาลปรีญาภัทร 0 0 0
215 236 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ 1 1 1
รวม 4233 8132 5381
13513

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]