หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ชัยภูมิ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 103 49 55.68% 22 25% 14 15.91% 3 3.41% 88
2 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 84 43 65.15% 13 19.7% 7 10.61% 3 4.55% 66
3 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 63 35 64.81% 11 20.37% 4 7.41% 4 7.41% 54
4 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 70 34 56.67% 13 21.67% 9 15% 4 6.67% 60
5 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 96 31 37.8% 28 34.15% 13 15.85% 10 12.2% 82
6 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 44 30 69.77% 11 25.58% 0 0% 2 4.65% 43
7 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 57 29 63.04% 5 10.87% 5 10.87% 7 15.22% 46
8 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 68 28 45.9% 17 27.87% 9 14.75% 7 11.48% 61
9 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 72 26 42.62% 15 24.59% 13 21.31% 7 11.48% 61
10 โรงเรียนบ้านท่ากูบ 67 26 53.06% 13 26.53% 9 18.37% 1 2.04% 49
11 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 58 24 51.06% 8 17.02% 8 17.02% 7 14.89% 47
12 โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 62 23 44.23% 11 21.15% 13 25% 5 9.62% 52
13 โรงเรียนบ้านสะพานยาว 51 22 55% 13 32.5% 2 5% 3 7.5% 40
14 โรงเรียนมะนะศึกษา 40 22 73.33% 6 20% 1 3.33% 1 3.33% 30
15 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 74 20 40.82% 17 34.69% 5 10.2% 7 14.29% 49
16 โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 44 20 58.82% 6 17.65% 4 11.76% 4 11.76% 34
17 โรงเรียนซับมงคลวิทยา 55 20 50% 5 12.5% 10 25% 5 12.5% 40
18 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 37 20 66.67% 4 13.33% 6 20% 0 0% 30
19 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 47 19 47.5% 16 40% 3 7.5% 2 5% 40
20 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 65 19 40.43% 13 27.66% 8 17.02% 7 14.89% 47
21 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 64 19 40.43% 10 21.28% 13 27.66% 5 10.64% 47
22 โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 48 19 54.29% 7 20% 5 14.29% 4 11.43% 35
23 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 39 19 63.33% 3 10% 6 20% 2 6.67% 30
24 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 62 18 37.5% 15 31.25% 8 16.67% 7 14.58% 48
25 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 52 18 40.91% 7 15.91% 9 20.45% 10 22.73% 44
26 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 34 18 60% 7 23.33% 4 13.33% 1 3.33% 30
27 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 47 17 44.74% 15 39.47% 4 10.53% 2 5.26% 38
28 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 44 17 43.59% 12 30.77% 4 10.26% 6 15.38% 39
29 โรงเรียนบ้านโนนเชือก 44 17 47.22% 9 25% 8 22.22% 2 5.56% 36
30 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 44 17 48.57% 9 25.71% 8 22.86% 1 2.86% 35
31 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 32 17 62.96% 5 18.52% 3 11.11% 2 7.41% 27
32 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 55 16 40% 11 27.5% 6 15% 7 17.5% 40
33 โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 30 16 84.21% 2 10.53% 0 0% 1 5.26% 19
34 โรงเรียนโป่งขุนเพชร 40 15 46.88% 7 21.88% 7 21.88% 3 9.38% 32
35 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 37 15 53.57% 5 17.86% 4 14.29% 4 14.29% 28
36 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 34 14 48.28% 5 17.24% 5 17.24% 5 17.24% 29
37 โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง 22 14 70% 3 15% 3 15% 0 0% 20
38 โรงเรียนศรีเทพบาล 24 14 77.78% 2 11.11% 1 5.56% 1 5.56% 18
39 โรงเรียนบ้านวังกะทะ 44 13 33.33% 9 23.08% 12 30.77% 5 12.82% 39
40 โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 35 13 52% 5 20% 3 12% 4 16% 25
41 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 29 13 59.09% 5 22.73% 2 9.09% 2 9.09% 22
42 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 29 13 56.52% 4 17.39% 5 21.74% 1 4.35% 23
43 โรงเรียนบ้านหนองผักชี 28 13 61.9% 2 9.52% 3 14.29% 3 14.29% 21
44 โรงเรียนปากจาบวิทยา 44 12 31.58% 11 28.95% 8 21.05% 7 18.42% 38
45 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 41 12 37.5% 6 18.75% 7 21.88% 7 21.88% 32
46 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 34 12 44.44% 5 18.52% 8 29.63% 2 7.41% 27
47 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 32 12 52.17% 3 13.04% 3 13.04% 5 21.74% 23
48 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 18 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
49 โรงเรียนหัวสระวิทยา 49 11 29.73% 14 37.84% 6 16.22% 6 16.22% 37
50 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 29 11 44% 5 20% 5 20% 4 16% 25
51 โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 29 11 45.83% 5 20.83% 5 20.83% 3 12.5% 24
52 โรงเรียนบ้านซับใหม่ 28 11 61.11% 4 22.22% 2 11.11% 1 5.56% 18
53 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 48 9 23.08% 13 33.33% 14 35.9% 3 7.69% 39
54 โรงเรียนบ้านใหม่นาดี 19 9 47.37% 7 36.84% 2 10.53% 1 5.26% 19
55 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 24 9 42.86% 6 28.57% 3 14.29% 3 14.29% 21
56 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 18 9 52.94% 5 29.41% 2 11.76% 1 5.88% 17
57 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 24 9 50% 3 16.67% 2 11.11% 4 22.22% 18
58 โรงเรียนบ้านร่วมมิตร 20 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
59 โรงเรียนบ้านสำโรงโคก 13 9 81.82% 0 0% 0 0% 2 18.18% 11
60 โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 29 8 32% 8 32% 4 16% 5 20% 25
61 โรงเรียนบ้านวังคมคาย 17 8 53.33% 3 20% 2 13.33% 2 13.33% 15
62 โรงเรียนบ้านหนองแขม 18 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
63 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
64 โรงเรียนบ้านโกรกกุลา 24 7 31.82% 8 36.36% 5 22.73% 2 9.09% 22
65 โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 19 7 46.67% 3 20% 3 20% 2 13.33% 15
66 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 21 7 43.75% 2 12.5% 4 25% 3 18.75% 16
67 โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 14 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 13
68 โรงเรียนบ้านโคกแสว 12 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
69 โรงเรียนบ้านละหานค่าย 19 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
70 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(เทพสถิต) 15 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
71 โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง 12 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
72 โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย 9 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
73 โรงเรียนบ้านงิ้ว 39 6 20.69% 11 37.93% 8 27.59% 4 13.79% 29
74 โรงเรียนบ้านตาล 21 6 30% 8 40% 5 25% 1 5% 20
75 โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 31 6 23.08% 7 26.92% 8 30.77% 5 19.23% 26
76 โรงเรียนบ้านหนองจะบก 32 6 31.58% 7 36.84% 2 10.53% 4 21.05% 19
77 โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 23 6 46.15% 6 46.15% 1 7.69% 0 0% 13
78 โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม 27 6 35.29% 5 29.41% 5 29.41% 1 5.88% 17
79 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 22 6 42.86% 3 21.43% 2 14.29% 3 21.43% 14
80 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 19 6 46.15% 3 23.08% 1 7.69% 3 23.08% 13
81 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 17 6 42.86% 2 14.29% 5 35.71% 1 7.14% 14
82 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ 20 6 35.29% 2 11.76% 4 23.53% 5 29.41% 17
83 โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 10 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
84 โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว 13 6 60% 0 0% 4 40% 0 0% 10
85 โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
86 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 23 5 22.73% 9 40.91% 4 18.18% 4 18.18% 22
87 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 22 5 25% 6 30% 5 25% 4 20% 20
88 โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 34 5 31.25% 6 37.5% 4 25% 1 6.25% 16
89 โรงเรียนบ้านไทรงาม 22 5 35.71% 4 28.57% 4 28.57% 1 7.14% 14
90 โรงเรียนบ้านบุฉนวน 19 5 33.33% 4 26.67% 3 20% 3 20% 15
91 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 24 5 27.78% 4 22.22% 2 11.11% 7 38.89% 18
92 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
93 โรงเรียนบ้านหนองตอ 13 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
94 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 15 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 3 25% 12
95 โรงเรียนจอมแก้ววิทยา 12 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
96 โรงเรียนบ้านโสกคร้อ 15 5 38.46% 3 23.08% 0 0% 5 38.46% 13
97 โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง 16 5 35.71% 2 14.29% 5 35.71% 2 14.29% 14
98 โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ 17 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
99 โรงเรียนบ้านโคกไค 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
100 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
101 โรงเรียนบ้านวังมน 8 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
102 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 39 4 12.9% 9 29.03% 14 45.16% 4 12.9% 31
103 โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 21 4 20% 8 40% 6 30% 2 10% 20
104 โรงเรียนรังงามวิทยา 18 4 28.57% 6 42.86% 3 21.43% 1 7.14% 14
105 โรงเรียนบ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์" 25 4 22.22% 6 33.33% 1 5.56% 7 38.89% 18
106 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ระเหว) 34 4 21.05% 4 21.05% 7 36.84% 4 21.05% 19
107 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 16 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 4 30.77% 13
108 โรงเรียนบ้านทามจาน 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
109 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 12 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
110 โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 10 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
111 โรงเรียนบ้านวังตาเทพ 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
112 โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 7 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
113 โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 25 3 15% 9 45% 6 30% 2 10% 20
114 โรงเรียนบ้านดอนกอก 22 3 21.43% 5 35.71% 2 14.29% 4 28.57% 14
115 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 15 3 23.08% 4 30.77% 4 30.77% 2 15.38% 13
116 โรงเรียนบ้านนา 10 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
117 โรงเรียนบ้านหนองม่วง(ระเหว) 13 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
118 โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 8 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
119 โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข 8 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
120 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา 9 3 37.5% 2 25% 0 0% 3 37.5% 8
121 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 13 3 25% 1 8.33% 5 41.67% 3 25% 12
122 โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ 8 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
123 โรงเรียนบ้านห้วยยางดี 16 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
124 โรงเรียนบ้านวังกุง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
125 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
126 โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
127 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
128 โรงเรียนหินตั้งพิทยากร 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านช่องสำราญ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนหนองกกสามัคคี 13 2 15.38% 8 61.54% 2 15.38% 1 7.69% 13
133 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 21 2 11.11% 4 22.22% 7 38.89% 5 27.78% 18
134 โรงเรียนบ้านประดู่งาม 18 2 18.18% 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 11
135 โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 17 2 22.22% 4 44.44% 0 0% 3 33.33% 9
136 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 19 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 5 45.45% 11
137 โรงเรียนบ้านบะเสียว 10 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 9
138 โรงเรียนบ้านหนองตานา 10 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
139 โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 8 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
140 โรงเรียนบ้านหนองจาน 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
141 โรงเรียนบ้านท่าแตง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
142 โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
143 โรงเรียนบ้านหนองโดน 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านห้วย 6 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
145 โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี 7 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
146 โรงเรียนบ้านซับยาง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
147 โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
148 โรงเรียนบ้านซับหมี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านยางเครือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา 17 1 8.33% 6 50% 3 25% 2 16.67% 12
152 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 22 1 6.67% 4 26.67% 5 33.33% 5 33.33% 15
153 โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก 8 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 7
154 โรงเรียนบ้านหนองโจด 10 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
155 โรงเรียนบ้านพลับ (มีราษฎร์บำรุง) 11 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 4 44.44% 9
156 โรงเรียนมงคลศึกษา 16 1 12.5% 2 25% 4 50% 1 12.5% 8
157 โรงเรียนบ้านดอนละนาม 6 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
158 โรงเรียนบ้านหนองขาม 8 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 7
159 โรงเรียนบ้านหนองดง 7 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 7
160 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 8 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
161 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 12 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
162 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
163 โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
164 โรงเรียนซับถาวรพัฒนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย 6 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
166 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 5 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
167 โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ 4 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านเดื่อ 4 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านวังพง 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
170 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
171 โรงเรียนบ้านห้วยบง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านจาน (นิเทศอุปถัมภ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านซับไทร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 10 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
177 โรงเรียนวังกะอาม 5 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
178 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต(คิดเลขเร็ว) 10 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
179 โรงเรียนบ้านโนนฝาย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
180 โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา 12 0 0% 1 10% 6 60% 3 30% 10
181 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 7 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
182 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 2 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
183 โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
184 โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง(คิดเลขเร็ว ป.6) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต(คิดเลขเร็ว ป.6) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก(การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์และคิดเลขเร็ว) 13 0 0% 0 0% 3 42.86% 4 57.14% 7
189 โรงเรียนบ้านโป่งเกต 5 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านท่ากูบ(อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์) 7 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ (คณิตคิดเร็ว ป.1) 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านประดู่งาม(คิดเลขเร็ว ป.6) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านกุดตาลาด 5 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
196 โรงเรียนบ้านท่าชวน 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
197 โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
198 โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
199 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 9 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
200 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก(คิดเลขเร็ว) 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
201 โรงเรียนบ้านดงลาน 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
202 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาบ้านวังบายศรี 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
203 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]