หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ สำนักงานเเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ ,๓๐ -๓๑ สิงหาคม และ ๖-๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
-
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
-
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
-
-
4 747 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ป.1) ป.1-ป.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 101-102 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
5 748 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ป.2) ป.1-ป.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 103-104 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
6 749 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ป.3) ป.1-ป.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 105-106 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
7 750 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ป.4) ป.4-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 107-108 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
8 751 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ป.5) ป.4-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 109-110 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
9 752 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ป.6) ป.4-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 111-112 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
10 753 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ม.1) ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 201-202 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
11 754 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ม.2) ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 301-302 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
12 755 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ม.3) ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 303-304 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
13 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ 24 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
14 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ 24 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
15 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ 24 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
16 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ 24 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
17 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 301-302 23 ส.ค. 2557 09.00-12.00
-
18 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 303-304 23 ส.ค. 2557 09.00-12.00
-
19 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
-
-
20 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
-
-
21 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
-
-
22 756 การแข่งขันคิดเลขเร็ว (ชั้น ป.1) ป.1-ป.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ห้องประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 21 ส.ค. 2557 09.00-12.00
-
23 757 การแข่งขันคิดเลขเร็ว (ชั้น ป.2) ป.1-ป.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ห้องประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 21 ส.ค. 2557 09.00-12.00
-
24 758 การแข่งขันคิดเลขเร็ว (ชั้น ป.3) ป.1-ป.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ห้องประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 21 ส.ค. 2557 09.00-12.00
-
25 759 การแข่งขันคิดเลขเร็ว (ชั้น ป.4) ป.4-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ห้องประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 21 ส.ค. 2557 13.00-16.00
-
26 760 การแข่งขันคิดเลขเร็ว (ชั้น ป.5) ป.4-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ห้องประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 21 ส.ค. 2557 13.00-16.00
-
27 761 การแข่งขันคิดเลขเร็ว (ชั้น ป.6) ป.4-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ห้องประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 21 ส.ค. 2557 13.00-16.00
-
28 762 การแข่งขันคิดเลขเร็ว (ชั้น ม.1) ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ห้องประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 22 ส.ค. 2557 09.00-12.00
-
29 763 การแข่งขันคิดเลขเร็ว (ชั้น ม.2) ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ห้องประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 22 ส.ค. 2557 09.00-12.00
-
30 764 การแข่งขันคิดเลขเร็ว (ชั้น ม.3) ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ห้องประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 22 ส.ค. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]