หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นางสาวยุญยกร ประกอบวรการ  
2 หอประชุมอำเภอจัตุรัส นายสมาน เขียวเขว้า  
3 โรงเรียนกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) นายเกษมศักดิ์ บุพตา  
4 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ถนนโกสีย์ ตำบลบ้านกอก นางโชติกา ชาลีรินทร์  
5 โรงเรียนบ้านวังเสมา(พิินิจอนุสรณ์) นางสาวยุญยกร ประกอบวรการ  
6 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันบำรุง) นางสาวบุญยกร ประกอบวรการ  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ นางสาวกรรณิกา กระจ่างวงษ์  
8 โรงเรียนบ้านโน้นคร้อ นายสมเกียรติ ตุงคะเสรีรักษ์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]