เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
21 ส.ค. 2557
22 ส.ค. 2557
23 ส.ค. 2557
24 ส.ค. 2557
30 ส.ค. 2557
31 ส.ค. 2557
1 ก.ย. 2557
8 ก.ย. 2557
9 ก.ย. 2557
13 ก.ย. 2557
14 ก.ย. 2557
16 ก.ย. 2557
14 พ.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
การพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้ันท่ี ปี 2557

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน

       โรงเรียนสามารถเข้าพิมพ์เกียรติบัตรครู นักเรียน ได้ตั้งบััดนี้เป็นต้นไปangelcool

วันศุกร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12:04 น.
การแก้ไขรายชื่อ นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ระดับภาค

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูผู้ฝึกสอน

         การแก้ไขรายชื่อครูผู้ฝึกสอน นักเรียที่เข้าแข่งขันหลังจากที่ เขตพื้นที่ได้โอนข้อมูลไปแล้ว  ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อนักเรียน  ครูผู้ฝึกสอนผิด ส่งรายชื่อ นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ระบุกิจกรรมที่แข่งขัน มายังกลุ่มนิเทศติดตาม ฯ โดยด่วน ภายในวันที่ 24  พ.ย. 57 ซึ่งทางเขตพื้นท่ีจะนำส่งรายชื่อไปยัง สพป.สกลนคร เขต 1 ต่อ ไป หลังจากนี้ไป จะต้องแก้ไขประกาศของสพฐ. เรื่องการเปลี่ยนตัวตามเกณฑ์ที่กำหนด cryingblushsurprisesmiley สอบถาม โทร 0864697984  และ0982533848

วันศุกร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11:47 น.
การแข่งขันหุ่นยนต์ และนักบินน้อย

เรียน  คุณครููผู้ฝึกสอน   กิจกรรมหุ่นยนต์  และนักบินน้อยกำหนดแข่งขันวันที่  14  พฤศจิกายน  2557  ณ  อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) เวลา 09.00 - 16.30 นcooldevilfrownsurprise

วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 05:58 น.
การแ้ก้ไขชื่อนักเรียน ครู ผู้เข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่

เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

        เนื่องจากรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอนที่ยังไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง โรงเรียนสามารถเข้าแก้ไขรายชื่อได้ ตั้งแต่วันที่  4 - 10 พ.ย.57 โดยใช้รหัสของโรงเรียนผ่านระบบลงทะเบียนการแข่งขันlaugh

วันอังคาร ที่ 04 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10:52 น.
แจ้งกำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรมลูกเสือ 16 ก.ย.57
เรียน  โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ
           กำหนดแข่งขัน วันที่  16  กันยายน 2557 เวลา 09.00 น เป็นต้นไป  ณ  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ
วันจันทร์ ที่ 08 กันยายน 2557 เวลา 13:05 น.
แจ้งกำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรมท้องถิ่น
เรียน โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
          กำหนดแข่งขัน วันที่ 8 กันยายน 2557  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วันจันทร์ ที่ 08 กันยายน 2557 เวลา 07:38 น.
แจ้งกำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 13 - 14 และ 16 กันยายน 57
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง     
                ตามที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3  กำหนดการแข่งขัน ระหว่างวันที่  21 - 24 , 30-31 สิงหาคม  และ 1,6-8  กันยายน  2557  นั้น  เนื่องจาก วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 สพฐ.แจ้งให้ สพป. จัดอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด  และวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 เป็นวันเลือกตั้ง อกคศ.เขตพื้นที่ทั่วประเทศ  จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการแข่งขัน  ดังนี้   1)กิจกรรมในวันที่ 6  เลื่อนเป็นวันที่  13 กันยายน    2)  กิจกรรมวันที่ 7 กันยายน  เลื่อนไปเป็นวันที่  14  กันยายน  ส่วนกิจกิจกรรมลูกเสือ แข่งขันวันท่ี 16 กันยายน  2557    3) กิจกรรม เล่าเรื่องประกอบท่าทาง และ วาดภาพระบายสี ของปฐมวัย เลื่่อนจากวันที่ 7  กันยายน  เป็นวันที่ 8 กันยายน  2557


วันจันทร์ ที่ 01 กันยายน 2557 เวลา 11:14 น.
แจ้งรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน เพื่อนที่ปรึกษา และหนังสือเล่มเล็ก
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง
        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กำหนดแข่งขันวันที่  30 และ 31 สิงหาคม  2557นั้นมีรายละเอียดดังนี้
        1.  กิจกรรมสภานักเรียน ให้สภานนักเรียนที่เข้าแข่งขันต้องส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี จำนวนหน้าไม่เกิน 105 หน้า นับตั้งแต่ ปกหน้า ถึงปกหลัง(หากเกินจะไม่รับพิจารณา) โดยจัดรูปเล่มเอกสารตามหัวข้อที่กำหนดให้(ตามเกณฑ์การแข่งขันระดับภูมิภาค ครั้งที่ 64)  จำนวน 5 เล่ม ส่งให้กรรมการตัดสิน วันแข่งขัน
      2.  กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ให้โรงเรียนจัดส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา จำนวน 5 ชุด  ให้กรรมการวันแข่งขัน
     3.  กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก   กรอบเรื่องเป็นหนังสือบันเทิงคดี  คณะกรรมการจะแจ้งกรอบเรื่องให้ทราบในวันแข่งขันโดยเรื่องต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย (ใช้เกณฑ์การแข่งขันระดับภูมิภาค ครั้งที่ 64)
วันพฤหัสบดี ที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 11:28 น.
แจ้งเลื่อนการแข่งขัน กิจกรรมที่แข่งในวันที่ 6 และ 7 กันยายน 2557
เรียน  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
         ตามที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กำหนดการแข่งขัน ระหว่างวันที่  21 - 24 , 30-31 สิงหาคม  และ 1,6-8 กันยายน  2557  นั้น  เนื่องจาก วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 สพฐ.แจ้งให้ สพป. จัดอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด  และวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 เป็นวันเลือกตั้ง อกคศ.เขตพื้นที่ทั่วประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการแข่งขัน กิจกรรมในวันที่ 6 และ 7 กันยายน 2557  อออกไป  กิจกรรม เล่าเรื่องประกอบท่าทาง และ วาดภาพระบายสี ของปฐมวัย เลื่่อนจากวันที่ 7  กันยายน  เป็นวันที่ 8 กันยายน  2557   ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
วันพุธ ที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 15:32 น.
ประชาสัมพันธ์ ผลการแข่งขันคณิตคิดเร็วชั้น ป.5
  ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ กิจกรรม คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.5 ไม่สามารถประกาศผลการแข่งขันได้ทางโปรแกรมรายงานผล เนื่องจากลำดับที่ 1  มี 2 โรงเรียน  คือ โรงเรียนบ้านหนองม่วง เครือข่ายส้มป่อย-บัวบาน  และโรงเรียนร่วมมิตร  เครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใส-หนองบัวโคก ได้คะแนน  88  คะแนน เท่ากัน โปรแกรมการแข่งขันมีข้อจำกัดไม่สามารถประกาศผลทางโปรแกรมได้ ให้ดูผลการแข่งขันทาง e - filing    ดังนั้น การพิมพ์เกียรติบัตรจึงไม่สามารถพมพ์ได้ทางโปรแกรม  สอบถามได้ที่ ศน.บุญยกร  ประกอบวรการ  โทร 0864697984
วันพุธ ที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 10:32 น.
การแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น ปีการศึกษา 2557
ประกาศผลการแข่งขัน
แจ้งโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและห้องสอบกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ วันเสาร์ที่ 13 ก.ย.57
การพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน
แจ้งการส่งนักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียน และตัวแทนเครือข่าย
เชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประชุม วันที่ 18 สิงหาคม 2557
เชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประชุมเตรียมความพร้อม
การแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน
การลงทะเบียนนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 216
จำนวนทีม 4,233
จำนวนนักเรียน 8,132
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 5,381
จำนวนกรรมการ 1,688
ครู+นักเรียน 13,513
ครู+นักเรียน+กรรมการ 15,201
ประกาศผลแล้ว 258/273 (94.51%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 41
เมื่อวาน 34
สัปดาห์นี้ 347
สัปดาห์ที่แล้ว 584
เดือนนี้ 865
เดือนที่แล้ว 1,356
ปีนี้ 15,690
ทั้งหมด 313,127