ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนถาวร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนคุรุประชานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 6  
8 โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน