ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ.คอนสวรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านกุดฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านโนนถาวร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนดงบังราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน