ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนคุรุประชานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 66 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน