ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74.25 เงิน 5  
6 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72.75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68.75 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68.25 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน