ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกุดหูลิง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 71 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน