ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ.คอนสวรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ (อ.บ้านเขว้า) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 64 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 63 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 61 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 60 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 58 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 55 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 46 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน