ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72.5 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 49 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 23.5 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 22 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 17.5 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน