ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองบัวบานเย็นวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนเหม่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 61 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 60 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน