ผลการแข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนางแดด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92.37 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนแดง (อ.บ้านเขว้า) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน