ผลการแข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนางแดด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังปลาฝา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน