ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าข่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านวังตะกู สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ (อ.บ้านเขว้า) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 11  
14 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 17  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน