ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 5  
8 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 61 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 59 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 58 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 48 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน