ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าแกวิทยากร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.6 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านผือวิทยายน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาโจด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.6 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88.6 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88.6 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88.4 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.6 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.4 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.6 ทอง 15  
16 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.4 ทอง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน