ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.3 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.3 ทอง 5  
6 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.6 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.6 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน