ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 6  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อ.ภักดีชุมพล) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 61 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 60 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน