ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 71 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน