ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.25 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านต้อน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.5 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.25 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนเหม่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.75 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.75 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.5 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77.25 เงิน 18  
19 โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน