ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนเต้ (คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนางแดด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาวัง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน