ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน