ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านซับชมภู สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 9  
11 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน