ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.5 ทอง 5  
7 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อ.ภักดีชุมพล) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 10  
14 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน