ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 57.5 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านซับพระไวย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 55 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 55 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 55 เข้าร่วม 5  
8 โรงเรียนวัดพุทโธวาท สพป. ชัยภูมิ เขต 1 17.5 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 15 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 15 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 12.5 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 12.5 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 7.5 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 7.5 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านกุดเวียน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 5 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 5 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 2.5 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 2.5 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 2.5 เข้าร่วม 17  
20 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน