ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 4  
8 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 9  
12 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน